Starptautiskais rakstnieka
Mihaila Naricas izglītojošais centrs

“Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītojošais centrs” izsludina jaunu radošo konkursu:

Sacerējums:

• Citādi domājošo loma sabiedrības attīstībā
• Es gribētu būt tāds kā ...

Zīmēšanas tēma:

            Mana laimīgā diena
Plakāts:

Pasaule ir briesmās!

 

Darbu izsūtīšanas laiks ir pagarināts līdz  21.02.2020

Adrese --                      A/K 861,

Rēzekne, LV4601

Latvija

 

Sacerējuma apjoms - divas drukātas lapas A4 formātā
 Dalībnieku vecums nav noteikts
 Darbiem jāpievieno ziņas:
  • par autoru (vārds, uzvārds, telefons),
  • par māksliniecisko ieceri,
  • mācību iestādes nosaukums, vadītāja vārds, uzvārds
 Konkursa darbi atpakaļ netiek atgriezti. Darbi tiek novērtēti dažāda vecuma grupās un labākie darbi būs apbalvoti ar diplomiem un dāvanām.
Tiek atzīmēti arī labāko darbu vadītāji.
 Kontakttālrunis - (371) 29273276.