15.12.2021

"Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītības centrs" izsludinājis jaunus konkursus, radošus konkursus skolēniem un jauniešiem. Sīkāk sadaļā "Konkursi".

 

Pārvalde

 

 

10.11.2021

Starptautiskam rakstnieka Mihaila Narica

izglītojošam centram

20. gadadiena.

Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītojošais centrs tika reģistrēts 2001. gada 22. novembrī. Ideja izveidot šādu centru pieder rakstniekam Mihailam Narica. Šogad aprit interesanta un produktīva darba pilni 20 gadi.

Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītojošais centrs  izsaka dziļu pateicību visiem, kas piedalījās pasākumos un palīdzēja tos organizēt.

Atsevišķi vēlamies pateikties mūsu sponsoriem, kuru līdzdalība padarīja par iespējamu daudzu pasākumu īstenošanu.

Pats galvenais mūsu darba novērtējums ir bērnu smaidi un prieks sejā par veiksmīgu rezultātu, kā arī pateicība vecāku, pedagogu acīs.

Konkursi un mākslas meistarklases parādījuši, ka bērniem ir nepieciešamas prasmes izteikt domas un jūtas, kā arī papildu zināšanas, kas attīsta jaunu personību.

Gribam atzīmēt jaunās mākslinieces, kuru zīmējumi kļuva par spilgtām ilustrācijām M. Naricas bērnu grāmatai "Nesaprotamais vārds", ko izdevis"... Centrs ..." latviešu un krievu valodā.

Mūsu pieaugušajiem pasākumu dalībniekiem esam sagatavojuši grāmatu, kas ir kļuvusi ļoti populāra (visa tirāža ir "izķerta"). Grāmatā "Vārds, kas dod cerību" ārsta sarunas veidā ir sniegti svarīgi ieteikumi, kā saglabāt veselību, garīgo līdzsvaru, kā arī ir izklāstīti svarīgi paņēmieni, kas ļauj mums atjaunot enerģiju. Darba autors ir ārsts ar 45 gadu pieredzi – Fjodors Narica.

Mūsu vecākās paaudzes atmiņas pie "apaļā galda" par represijām, kas bija jāizcieš, ir piemēri mūsu tautas gara nelokāmībai, kas atstāja iespaidu un palika jauno dalībnieku sirdīs. Tas ir svarīgi - paaudzei, kas ienāk dzīvē, ir jāzina vēsture, lai nepieļautu to, lai atkārtotos notikumi, līdzīgi tiem,  ko piedzīvoja mūsu vectēvi, tēvi, vecmāmiņas un mātes.

Mēs esam dažādi cilvēki, ar dažādām reliģijām, dažādām kultūrām, un, jo vairāk mēs iepazīstam un saprotam viens otra kultūru, jo bagātāki mēs paliekam. Kultūra apvieno cilvēkus. Daudzi rīkotie pasākumi kalpo mūsu kultūras un garīgā mantojuma saglabāšanai,

Gan pašā mājā-muzejā, gan ārpus tās sienām tika rīkotas dažādas izstādes un ekskursijas. Šī ir laba iespēja iegūt jaunu pieredzi un uzlabot savas zināšanas.

Paldies visiem, kas ir bijuši kopā ar mums šajos 20 gados, un paldies visiem, kas būs ar mums nākamajā atskaites punktā.

Par godu "Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītojošā centra" 20. gadadienai tiks atklāta online-izstāde - "Strukturālā māksla", kuru atbalstīja sponsori no Šveices un Vācijas.


"Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītojošais centrs" valde.

©2021 All Rights Reserved by Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītojošais centrs