Aktuālais mākslas darbu konkurss

"Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītības centrs" izsludināja skolēnu un jauniešu radošās mākslas konkursa tēmas.

 

Zīmēšanas tēma:

  • "Man patīk..."

 

Plakāta tēma:

  • "Briesmas ir tuvu!"

 

Konkursa nolikums:

1. Konkurss notiek uz nekomerciāla pamata. Dalība konkursā ir bez maksas. Konkursa organizators ir Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītības centrs.

2. Dalībnieku vecums nav norādīts.

3. Mākslas darba izmērs nav mazāks par A3. Zīmējumu var veikt jebkurā tēlotājmākslas tehnikā un žanrā (glezniecība, grafika, plakāts).

4. Darbi tiks vērtēti pa vecuma grupām: līdz 11 gadiem, 12-15 gadiem, virs 15 gadiem. Labāko darbu autori tiks apbalvoti ar diplomiem un dāvanām. Tiks uzmundrināti arī labāko darbu vadītāji. Konkursā nav atļauts piedalīties kolektīviem darbiem.

5. Konkursam iesūtītajos darbos jāsatur:

  • īsa informācija par autoru (uzvārds, vārds, vecums, tālruņa numurs vai e-pasts)
  • arī izglītības iestādes nosaukums un uzvārds, vadītāja (pedagoga) vārds, viņa tālruņa numurs
  • dalībnieka mākslinieciskās ieceres kopsavilkums pavadzīmē brīvā formā.

6. Piedalīšanās konkursā nozīmē dalībnieka un viņa skolotāja piekrišanu personas datu apstrādei.

7. Konkursa darbi netiks atgriezti. Darba nosūtīšana Konkursam nozīmē, ka dalībnieks piekrīt sava dalībai Konkursā iesūtītā darba publicēšanai un publiskai demonstrēšanai, norādot autora vārdu un uzvārdu un vecumu. Konkrēti, viņš piekrīt bez maksas izmantot darbus, tajā skaitā: ievietot Rīkotāja mājaslapā; publicēt darbus plašsaziņas līdzekļu elektroniskajās un drukātajās versijās; izmantot darbus Rīkotāja iekšējo atskaišu sagatavošanai; izmantot darbus Rīkotāja drukātajos un reklāmas materiālos jebkādiem nekomerciāliem nolūkiem.

8. Tiek vērtēti darbu oriģināli, kas satur 5.punktā norādīto informāciju.

  • Pa e-pastu iesūtītie darbi saņem iepriekšēju novērtējumu, bet konkursā piedalīsies tikai oriģināli.

9. Darbu iesniegšanas termiņš 31.03.2022.

10. Darbus var sūtīt uz adresi (skat. sadaļu "Kontakti"):

 

"Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītības centrs"

 

Adrese:   "Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītojošais centrs"

               Atbrīvošanas aleja, 48-a,

              LV 4601,  Rēzekne,

              Latvija / Lettland.

Tālr.:

(+371) 20073357

(+371) 26171706

(+7) 9657942939

E-mail:    latgserviss@inbox.lv

 

15.12.2021

Pārvalde

©2021 All Rights Reserved by Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītojošais centrs