Mēs, padomju rakstnieki un dramaturgi, sirsnīgi sveicam revolūcijai uzticīgo sargu -
"OGPU" un lūdzam valdību par "OGPU" apbalvošanu ar Ļeņina ordeni.
Organizēsim savu daiļradi kalpošanai proletāriskai revolūcijai!
Mākslas un literatūras frontē norausim maskas nošķiru ienaidniekiem!
Nāvi kontrrevolucionāriem un sažvērniekiem!
"Literatūras avīze".

"OGPU" - apvienotā galvenā politiskā pārvalde - "KGB" priekštecis.

©2021 All Rights Reserved by Starptautiskais rakstnieka Mihaila Narica izglītojošais centrs